Portugisisk Grammatik

© Copyright John Madsen

 


 

PORTUGISISK-DANSK-PORTUGISISK
On-line ORDBØGER

www.ordbogen.com/
 

DOWNLOAD denne PORTUGISKE GRAMMATIK 
 


Grammatiske betegnelser (latin - dansk)
 

Indholdsfortegnelse

I. ARTIKLER

1. BESTEMTE
2 UBESTEMTE

II. SUBSTANTIVER

1. KØNSBESTEMMELSE
2. HUNKØNSDANNELSE
3. FLERTAL
4. SAMMENSATTE SUBSTANTIVER

III. ADJEKTIVER

1. KØN
2. FLERTAL
3. KONGRUENS
4. GRADBØJNING
5.PLACERING

IV. PRONOMINER

1. DEMONSTRATIVE
2. POSSESSIVE
3. RELATIVE
4. INTERROGATIVE
5. INDEFINITE
6. PERSONLIGE
7. REFLEKSIVE

V. TALORD

1. GRUNDTAL
2. ORDENSTAL
3. ANDRE TAL
4. ANVENDELSE

VI. VERBER, regelmæssige

1. FORMER OG DANNELSE
2. USAMMENSATTE TIDER
3. SAMMENSATTE TIDER

VII. VERBER, uregelmæssige

1. DELVIS UREGELMÆSSIGE
2. HELT UREGELMÆSSIGE

VIII. SPECIELLE VERBER
A. HJÆLPEVERBER

1. ser
2. estar
3. ter
4. haver
5. ficar

B. VERBALPERIFRASER

1. ir
2. andar
3. vir
4. voltar/tornar
5. acabar
6. levar
7. fazer

IX. TEMPUS

1. PRÆSENS
2. FUTURUM
3. DATIDER
4. IMPERFEKTUM
5. PRÆTERITUM
6. PERFEKTUM
7. PLUSQUAMPERFEKTUM
8. KONDITIONALIS
9. IMPERFEKTUM, KONJUNKTIV
10. FUTURUM, KONJUNKTIV

X. MODUS

1. INDIKATIV
2. KONJUNKTIV
Hovedsætninger
Bisætninger
Konjunktionssætninger
Relativesætninger
3. IMPERATIV
4. GERUNDIUM
5. PRÆSENS PARTICIPIUM
6. PERFEKTUM PARTICIPIUM
7. INFINITIV
8. PERSONLIG INFINITIV

XI. DIATESE

1. AKTIV
2. PASSIV
3. "Man"
4. "Blive"

XII. PARTIKLER

1. ADVERBIER
2. PRÆPOSITIONER
3. KONJUNKTIONER
4. INTERJEKTIONER

XIII. AFFIKSER

1. PRÆFIKSER
2. SUFFIKSER

HENVISNINGER
se #4.5:
henviser til punkt 4.5 inden for samme kapitel
Tak til
Obrigado a:
Paulo Jorge Silva, Lisboa, Portugal
for gennemlæsning af de portugisiske tekster
Dária Ferreira, Madeira, Portugal
for ændringsforslag