Verbehjul
Danske uregelmæssige verber


verbehjul, sproghjul  

Uregelmæssige verber

Drej på hjulet, og slå de 111 mest anvendte danske uregelmæssige verber op i
• Infinitiv/navnemåde
• Præsens/nutid
• Imperfektum/datid
• Participium/før-tider

Indeholder også oplysning om 
• Regelmæssige verber
• Sammensatte verber


 

 Klik på skiven for stor strørelse 

Copyright
John Madsen/Kaj Jakobsen


verbehjul, sproghjul
 

Bagsiden af hjulet indeholder grammatiske oplysninger om det danske sprog:
• Ordklasser
• Artikler
• Substantiver.
• Adjektiver
• Pronominer.
• Præpositioner
• Det danske alfabet
• m. m.

Bestilling:
verbehjul@gmail.com

John Madsen
Homepage


Last update  30-12-2016